Publisert : 17. oktober 2012

Forslag til progression

Vi vil her se på de krav Læreplanen for Kunnskapsløftet (2006) stiller til svømming og livredning. Det finnes klare kompetansemål i svømming og livredning etter 4. årstrinn, 7. årstrinn og 10. årstrinn. Vi har nedenfor knyttet disse opp mot testøvelsene i Utdanningsdirektoratets støttemateriell og Norges Svømmeforbunds svømmemerker. Utdanningsdirektoratets Støttemateriell kan du laste ned her. Norges Svømmeforbunds merkebrosjyre kan du laste ned her.

Norges Svømmeforbund har utarbeidet litteratur og materiell for alle nivåer av svømmeundervisningen. Vi selger alle bøker og merker på Idrettsbutikken.

Vinteren 2009 utførte Synovate en undersøkelse om norske 5. klassingers svømmedyktighet på oppdrag fra Norges Svømmeforbund og Redningsselskapet. Undersøkelsen viste at det dessverre fortsatt er 51% av norske 5. klassinger som ikke kan svømme 200 meter uten flytehjelpemidler. Her kan du lese om undersøkelsen fra 2009. Se også undersøkelse fra 2003.

 

BARNETRINNET – VEIEN TIL SVØMMEDYKTIGHET

Læreplanens kompetansemål etter 4. årstrinn er at eleven skal «leike og utføre grunnleggjande øvingar med vasstilvenning som å dykke, flyte, gli, skape framdrift, hoppe uti og orientere seg i vatn» og «vere svømmedyktig ved å falle uti på djupt vatn, svømme 100 meter på magen, og undervegs dykke ned og hente ein gjenstand med hendene, stoppe og kvile i 3 minutt (imens flyte på magen, orientere seg, rulle over, flyte på rygg); så svømme 100 meter på rygg og ta seg opp på land». Det er viktig å være klar over at denne prosessen er tidkrevende. Skolen må sette av nok tid til at elevene har mulighet for å oppnå kompetansemålet. Det å lære elevene trygghet i vann og få dem svømmedyktige, er det viktigste skolene kan bidra med innenfor drukningsforebygging. Les mer her

 

MELLOMTRINNET – ØVE PÅ ULIKE SVØMMETEKNIKKER

Læreplanens kompetansemål for 7. årstrinn er at eleven skal kunne “utføre grunnleggjande teknikkar i svømming på magen, på ryggen, på sida, under vatn, og kunne berge seg sjølv i vatn”, samt “praktisere trygg ferdsel og gjere risiko- og sikkerheitsvurderingar i, ved og på vatn under varierte vêrforhold”. Derfor bør man på mellomtrinnet vektlegge øving på teknikkene innenfor bryst, crawl, rygg og sidesvømming, med fokus på riktig teknikk over tid.

 

UNGDOMSTRINNET – BLI EN SVØMMER, REDD LIV

Læreplanens kompetansemål etter 10. trinn er at eleven skal kunne “utføre varierte og effektive svømmeteknikkar over og under vatn”, «svømme ein lengre distanse basert på eiga målsetjing», «forklare og utføre livberging i vatn», samt “forklare og utføre livbergande førstehjelp”. Derfor bør man på ungdomstrinnet vektlegge en videre utvikling av svømmeteknikken på magen, ryggen og siden. I tillegg til dette skal elevene også kunne livredning i vann, samt førstehjelp. I tillegg til dette skal elevene også kunne livredning i vann, samt førstehjelp.