Publisert : 7. februar 2020

Undervisningsmateriell

Share

SVØMMEFORBUNDETS LITTERATUR OG TILBUD

 

Veien mot svømmedyktighet
Norges Svømmeforbund sitt 40-timers opplegg for svømmeundervisningen i skolen. Hver time inneholder mål og utvalgte øvelser som fyller 30 minutter undervisning og vil derfor være til god hjelp for lærere som har ansvar for svømmeopplæring. Heftet er illustrert, spiralisert og trykket på plast, slik at den fungerer som en “mini flip-over” i A4-format, om tåler å stå på bassengkanten.

  • “Veien mot svømmedyktighet” som flashpaper
  • Mini flip-over av “Veien mot svømmedyktighet” kan bestilles her.

Slik lærer du å svømme
Grunnleggende bok om svømmeopplæring. Består av en praktisk del  om vanntilvenning og 20 kjerneøvelser.  Del to tar for seg det teoretiske grunnlaget for den praktiske gjennomføringen av svømmeopplæringen.

Fra lek i vann til svømming. Om svømmeopplæring og funksjonsnedsettelser
Denne boka bygger på innholdet i «Slik lærer du å svømme», men da med fokus på svømmeopplæring for funksjonshemmede.

Lærerkurs
Norges Svømmeforbund har kurslærere som kan ha hel,- eller halvdagskurs for skolens lærere.  For nærmere beskrivelse av kursene, se Svømmeforbundets Utdanningsside.

Årlig prøve
Alle lærere, som jobber med svømmeundervisning, må ta årlig livredningsprøve. En Skolekontrollør fra Norges Svømmeforbund kan kontrollere årlig prøve i livredning på din skole eller klubb og/eller holde kurs i førstehjelp/hjerte-lungeredning. Mer om sikkerhet og oversikt over Skolekontrollører finner du under menyen Sikkerhet.

 

FRA UTDANNINGSDIREKTORARET