Publisert : 20. oktober 2020

Sikkerhet

Share

SIKKERHET

Når skolen skal gjennomføre svømme- og livredningsopplæring er det viktig at opplæringen er tilpasset forholdene og elevenes ferdighetsnivå. Antall barn pr. voksen og kompetansen til de voksne som er med er to av områdene som det er viktig å ha klare retningslinjer på. Rektor på hver enkelt skole har et overordnet ansvar for sikkerhet og for at svømme- og livredningsopplæringen er forsvarlig.
Det er rektor på hver enkelt skole som er ansvarlig for sikkerheten under undervisningen og det er laget rundskriv som skal hjelpe dem i sikkerhetsvurderinger. Under finner du relevante dokumenter og annen informasjon.

 

OM KRAVET TIL LIVREDNINGSPRØVE

I forskrift til opplæringsloven, §12-1 bokstav b), står det følgende:

«I situasjonar der skolen er ansvarleg for symjing og bading i grunnskolen, skal det alltid vere ein tilsynsansvarleg, vaksen person til stades. Dersom den gruppa skolen har ansvaret for, overstig 15, skal tilsynet aukast med ein vaksen tilsynsperson for kvar påbegynt gruppe på 15. Dei som fører tilsyn, må vere flinke til å symje og dykke, og må kunne livredning.»

På portalen er det også publisert om «Trygg opplæring i svømming, selvberging og livredning i kroppsøving og ved bading i skolens regi».

 

ALLE LÆRERE MÅ TA ÅRLIG LIVREDNINGSPRØVE

Alle lærere, som jobber med svømmeundervisning, må ta årlig livredningsprøve. Dette er for at disse lærerne alltid skal være oppdatert og trygge på at de kan både teorien og ferdighetene rundt livredning og førstehjelp, i tilfelle en ulykke skulle inntreffe. Prøven inneholder både elementer av hopp, svømming, dykking og hjerte- lungeredning (HLR).. Prøven må godkjennes av Skolekontrollør eller en annen med instruktørkompetanse innen svømming og livredning. Oversikt over Skolekontrollører og innhold i Livredningsprøven kan du laste ned lenger ned på siden.

 

SKOLEKONTROLLØRER

En Skolekontrollør fra Norges Svømmeforbund kan kontrollere årlig prøve i livredning på din skole eller klubb og/eller holde kurs i førstehjelp/hjerte-lungeredning. Kravene for å være Skolekontrollør i NSF er at man minst er Begynnerinstruktør i svømming og har instruktørkurs i førstehjelp og livredning. Ta kontakt med en av Skolekontrollørene på listen under for å avtale tid, sted og pris. Skolekontrollørene er delt inn fylkesvis.

 

Bli Skolekontrollør?
For å bli godkjent som Skolekontrollør, må en minst være Begynnerinstruktør i svømming og ha instruktørkurs i førstehjelp og livredning. Søknad og dokumantsjon kan sendes til post@svomming.no

RAPPORTERINGSSKJEMA FOR NSFS SKOLEKONTROLLØRER

Rapporteringsskjema for Skolekontrollører.