Publisert : 13. september 2018

Sikkerhet

Share

SIKKERHET

Når skolen skal gjennomføre svømme- og livredningsopplæring er det viktig at opplæringen er tilpasset forholdene og elevenes ferdighetsnivå. Antall barn pr. voksen og kompetansen til de voksne som er med er to av områdene som det er viktig å ha klare retningslinjer på. Rektor på hver enkelt skole har et overordnet ansvar for sikkerhet og for at svømme- og livredningsopplæringen er forsvarlig.
Det er rektor på hver enkelt skole som er ansvarlig for sikkerheten under undervisningen og det er laget rundskriv som skal hjelpe dem i sikkerhetsvurderinger. Under finner du relevante dokumenter og annen informasjon.

 

UTDANNINGSDIREKTORATETS RUNDSKRIV OM SIKKERHET

Utdanningsdirektoratet kom i 2008 med et nytt rundskriv om svømmeopplæringen, “Rundskriv 1-2008-Forsvarlig svømme- og livredningsopplæring i grunnskolen”. Rundskrivet gir skoleeier klare krav og retningslinjer for skolens svømmeopplæring slik at risikoen for ulykker blir så liten som mulig. I vedlegg til rundskrivet er det også satt opp innhold til livredningsprøve og forslag til alarmplan.

Rundskrivet, Forslag til Alarmplan og Forslag til Kompetansebevis finner du på siden til Utdanningsdirektoratet.

 

ALLE LÆRERE MÅ TA ÅRLIG LIVREDNINGSPRØVE

Alle lærere, som jobber med svømmeundervisning, må ta årlig livredningsprøve. Dette er for at disse lærerne alltid skal være oppdatert og trygge på at de kan både teorien og ferdighetene rundt livredning og førstehjelp, i tilfelle en ulykke skulle inntreffe. Prøven inneholder både elementer av hopp, svømming, dykking og hjerte- lungeredning (HLR).. Prøven må godkjennes av Skolekontrollør eller en annen med instruktørkompetanse innen svømming og livredning. Oversikt over Skolekontrollører og innhold i Livredningsprøven kan du laste ned lenger ned på siden.

 

SKOLEKONTROLLØRER

En Skolekontrollør fra Norges Svømmeforbund kan kontrollere årlig prøve i livredning på din skole eller klubb og/eller holde kurs i førstehjelp/hjerte-lungeredning. Kravene for å være Skolekontrollør i NSF er at man minst er Begynnerinstruktør i svømming og har instruktørkurs i førstehjelp og livredning. Ta kontakt med en av Skolekontrollørene på listen under for å avtale tid, sted og pris. Skolekontrollørene er delt inn fylkesvis.

 

Bli Skolekontrollør?
For å bli godkjent som Skolekontrollør, må en minst være Begynnerinstruktør i svømming og ha instruktørkurs i førstehjelp og livredning. Søknad og dokumantsjon kan sendes til post@svomming.no

RAPPORTERINGSSKJEMA FOR NSFS SKOLEKONTROLLØRER

Rapporteringsskjema for Skolekontrollører.