Publisert : 13. januar 2017

Skolesvømmen 2021-2022

Share

Et nytt skoleår er godt i gang. Skolesvømmen kan være til god hjelp og en inspirasjon i svømmeundervisningen. 
Skolesvømmen er en uhøytidelig konkurranse mellom skolene om hvem som har flest elever med på skolesvømming og de beste svømmeferdigheter. Gjennom Skolesvømmen får elevene prøve seg på ulike ferdighetstester, alle knyttet opp mot Utdanningsdirektoratets støttemateriell for lærere og Norges Svømmeforbunds svømmemerker. Elevene blir trygge i vann og lærer seg ferdigheter de vil få bruk for resten av livet, og du som lærer sikrer at du har fulgt opp Lærerplanens kompetansemål.

Påmelding til Skolesvømmen 2021-2022

Registrering av resultater til Skolesvømmen 2021-2022

Barnetrinnet – veien til svømmedyktighet

Læreplanens kompetansemål etter 4. årstrinn er at eleven skal kunne ”vere trygg i vatn og vere symjedyktig”. Det er viktig å være klar over at denne prosessen er tidkrevende. Skolen må altså sette av nok tid til at elevene har mulighet for å oppnå kompetansemålet. Elevene må lære de basale ferdighetene dykke, flyte, gli og fremdrift, noe testøvelsene gjenspeiler. Det å lære elevene trygghet i vann, og få de svømme­ dyktige, er det viktigste skolen kan bidra med innenfor drukningsforebygging.

Mellomtrinnet – øve på ulike svømmeteknikker


Læreplanens kompetansemål etter 7. årstrinn er at eleven skal kunne ”utføre grunnleggjande teknikkar i symjing på magen, på rygge og under vatn”, samt ”utføre enkel førstehjelp” som for eksempel hjerte­lungeredning. Derfor bør man på mellomtrinnet vektlegge øving på teknikkene innenfor bryst, crawl, rygg og sidesvømming, med fokus på riktig teknikk over tid, pluss noe livredning og førstehjelp.

Ungdomstrinnet – bli en svømmer, redd liv

Læreplanens kompetansemål etter 10. trinn er at eleven skal kunne ”symje på magen og ryggen og dukke”, samt ”forklare og utføre liv­ berging i vatn og livbergande førstehjelp”. Derfor bør man på ungdomstrinnet vektlegge en videre utvikling av svømmeteknikkene på mage, rygg og siden.