Publisert : 4. juni 2014

Portalen svømmedyktig.no

Share

Svømmedyktig.no er en nettside for deg som underviser i svømming og livredning i grunnskolen, eller har ansvar for å tilrettelegge for tilstrekkelig og forsvarlig opplæring.

På Svømmedyktig vil du finne aktiviteter som støtter opp under kompetansemålene etter 4.-, 7.- og 10. trinn, med særlig fokus på øvelsene i den obligatoriske ferdighetsprøven som skal bidra til at eleven blir svømmedyktig etter 4. trinn.

For at eleven skal bevege seg fra vanntilvenning til å bli svømmedyktig, er det naturlig å følge en metodisk rekkefølge. Aktivitetene på Svømmedyktig har derfor en progresjon fra det enkle til det komplekse.

I tillegg til aktivitetene vil du også finne informasjon om opplæringen, krav og anbefalinger, sikkerhet og organisering, praksiseksempler, lenker til undervisningsopplegg, samt annen viktig informasjon.