Publisert : 30. mars 2011

Elever på 4. trinn kan ta gratis svømmemerke

Share

Målet med vårens satsning er å styrke svømmeopplæringen på hver skole og motivere alle elever på 4. årstrinn til å lære å svømme.

Elever som kan svømme 200 m får ”Svømmeknappen” gratis fra Norges Svømmeforbund.

1. april gikk startskuddet for en ny og omfattende kampanje for å sikre at flest mulig elever på 4. trinn lærer å svømme. Kampanjen er et samarbeid mellom Kunnskapsdepartementet, Norges Svømmeforbund og Norges Livredningsselskap der elevene gratis kan avslutte med å ta et ferdighetsmerke.

Kampanjen skal vare fram til 20. juni og målet er også å styrke svømmeopplæringen på hver skole. Ferdighetsmerkene skal motivere flest mulig elever til å delta i opplæringen.

– Det er viktig at alle tiåringer kan selvberging i vannet og lærer seg å svømme. Ferdighetsmerkene i den nye kampanjen vil være synlige og konkrete tegn for hva elevene har lært, og jeg håper dette vil motivere alle til å delta, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen. lærer å svømme kunne selvberging

Skolene inviteres nå til å bestille to ulike merker til elevene: Svømmeknappen, som er ferdighetsmerket fra Norges Svømmeforbund og innebærer at elevene skal kunne svømme 200 meter, og Livbøye bronse som er ferdighetsmerket fra Norges Livredningsforbund. Det siste merket krever både svømmeferdigheter og evne til selvberging i vannet. Begge merkene er gratis for skolene og elevene.  I tillegg kan skolene få gratis veiledningsmateriell til svømmeopplæringen.

Utdanningsdirektoratet koordinerer kampanjen, og vil til høsten i tillegg gjennomføre   en spørreundersøkelsen blant skolene om resultatet av kampanjen.

Her kan du får mer informasjon
http://www.udir.no/svomming