Vanntilvenning

Denne fasen dekker den grunnleggende vanntilvenningen for elever som ikke har noen erfaring i vann fra tidligere. Barn som har deltatt aktivt både i babysvømming og småbarnssvømming, vil kunne gå ganske raskt gjennom denne fasen. Vanntilvenningens hovdedoppgave er å omsette kjente bevegelser, leker og spill fra land til vann, for å nøytralisere de ubehagelige opplevelsene med oppholdet i vann. Vanntilvenning dreier seg om å erfare og venne seg til vannets egenskaper gjennom individuell-/partner-/lek og spilløvelser ved bassengkanten og i hoftedypt vann.

Vi har nettopp stått opp og vasker ansiktet,ørene og håret. Øvelse for vanntilvenning.

Se mer øvelser for vanntilvenning.

 

Kjernefunksjon Fremdrift

Alle mer eller mindre bevegelser i vannet med armer og bein viderefører erfaringen av vannets motstandskraft. Målet er å nytte denne kraften slik at bevegelsene skaper fremdrift.

Stå i brytdypt vann – bøy overkroppen frem slik at ansiktet er ca 10 cm over vannflaten – før armene (særlig underarmene) ut til siden og sammen igjen som vindusviskere – gjør det fortere og langsommere – gjøre store og små utslag.

Se mer øvelser for kjenrefunkjson Fremdrit

Kjernefunksjon dykke

Den første kjernefunksjon er dykke. For å lære svømme må elevene kunne oppholde seg under vann – dykke og orientere seg der. Det krever en kontrollert pusting. Pust inn – dykk – hold pusten – se – kom opp – pust ut og inn.

Blås en bordtennisball på tvers av bassenget uten å hjelpe til med hendene.

Se mer øvelser for kjernefunksjon dykke

Kjernefunksjon Flyte

Flyte er den andre kjernefunksjon. Den bevisste opplevelsen av at vannet «bærer» kroppen er helt sentral  i svømmeopplæringen. Flytning påvirkes av kroppens holdning, og ikke minst pusting. Forutsetningen for å flyte er at mest mulig av kroppen er under vann. Derfør følger flyting etter dykking. I den videre progresjonen må pusting være situasjonstilpasset, en bevisst inn- og utpust, eller å holde pusten. Det tillater en målrettet progresjon av opphold under vann.

Stå i bassenget – pust dypt inn – hopp opp og krøll kroppen sammen til en ball – hold rundt leggene med armene og la kroppen synke – hold pusten – la kroppen flyte opp til overflaten. Hvor mye av ryggen er synlig over vannet? Flyt så lenge som mulig – pust ut gjennom nese og munn under vann for å se hva som skjer med kroppen da.

Se mer øvelser for kjernefunksjon flyte

Kjernefunksjon Gli

Gli overvann eller i overflaten er flyting i bevegelse. Det gir eleven mulighet til å erfare vannets motstandskraft. Avhengig av kroppens form, stilling i vannet og glihastighet, økes eller reduseres motstanden. Målet er å gjøre i stand til å påvirke (redusere) denne motstanden f. eks ved linjeholdning. Å gli forutsetter at eleven kan holde pusten og flyte.

Ligg i linjeholdning på magen med ansiktet i vannet og armene strukket frem. En partner griper rundt og skyver det fremover – gli som en pil så langt du kan uten at beina synker.

Se mer øvelser for kjernefunksjon gli

Funksjonshemmede

Hjelpemidler UFO

Se mer øvelser for Funksjonshemmede