Publisert : 4. april 2011

BARNETRINNET – VEIEN TIL SVØMMEDYKTIGHET

Share

Læreplanens kompetansemål etter 4. årstrinn er at elven skal kunne “være trygg i vatn og vere symjedyktig”. Det er viktig å være klar over at denne prosessen er tidkrevende. Skolem må sette av nok tid til at elevene har mulighet for å oppnå kompetnsemålet. Det å lære elvene trygghet i vann og få dem søvmmedyktige, er det viktigste skolene kan bidra med innenfor drukningsforebygging.

Følgende testøvelser er satt opp i Støttemateriellt for barnetrinnet:

Vannmerket – Testøvelse 3 og 4:

Testøvelse 3: elevn skal kunne “frakte” et svømmebrett som ligger i vannflaten gjennom bevegelser med armene, men uten å berøre det. Eleven må frakte brettet minst fem meter uten å berøre det.

Testøvelse 4: Eleven står i hoftedypt vann og lar en partner sprute vann på seg. Det er lov å beskytte seg med armene, men ikke å snu seg vekk. Eleven må la seg sprute på i minst 15 sekunder, og henden skal ikke holdes foran ansiktet!

Hvalmerket – Testøvelse 5:

Eleven skal kunne kombinere hopp fra bassengknaten – dykke – orientere seg under vann- hente gjenstander til overflaten.

 

Skildpaddemerket – Testøvelse 6:

Eleven skal kunne flyte som en pil på magen og på ryggen, med armene strukket frem, i minst 15 sekunder på hver side.

 

Pingvinmerket – Testøvelse 7:

Eleven skal kunne kombinere aktivitetene hoppe – flyte opp – innta linjeholdning på magen i vannflaten – gjøre crawlbeinspark med armene strukket frem – dreie over på ryggen – gjøre beinspark i linnjehodning og puste.

Selungenmerket – Testøvelse 8:

Stup uti på dypt vann – svøm 12,5 meter på magen – skift retning – svøm 2 – 3 meter mot startstedet – stopp  – flyt i 30 sekunder – svøm på ryggen tilbake til utgangspunktet.

Svømmeknappen:

Den populære “Svømmeknappen” krever at man svømmer 200 meter i valgfri svømmeart, uten pause. Det er ingen tidtagning. Det å kunne svømme 200 meter er et viktig steg på vene mot svømmedyktighet.

Svømmedyktighet – Testøvlese 9:

Rull uti på dypt vann. Svøm 100 meter på magen. Stopp og hvil, (lyt på mage, rull over, flyt på rygg samlet) i tre minutter. Svøm deretter 100 meter på rygg.

 

Selungenmerket – Testøvelse 8:

Stup uti på dypt vann – svøm 12,5 meter på magen – skift retning – svøm 2 – 3 meter mot startstedet – stopp  – flyt i 30 sekunder – svøm på ryggen tilbake til utgangspunktet.

Les mer om alle merkene i Norges Svømmeforbunds Merkebrosjyre.