Publisert : 13. juni 2013

Vinnere av Skolesvømmen 2012/2013

Med avslutning av skoleåret er også Skolesvømmen 2012/2013 avsluttet og vinnerne er kåret. I år deltok totalt 187 skoler og 12 570 elever. Over 10 500 elever klarte et eller flere merkekrav.

Vinnerskoler  Det er kåret vinnere i 3 kategorier (kategorier ut fra skolestørrelse). Best skole er den skole som har flest deltakere i forhold til antall elever og flest beståtte tester. Disse skolene har fått hver sin pokal.  Det er også 9 tilfeldige skoler som er trukket ut som vinnere av gavekort fra Klubben AS – og en vinner av gavekort fra Norske Vandrerhjem.

Og vinnerene er:

■Kategori A (skoler med inntil 49 elever):        Skåbu Oppvest
■Kategori B (skoler med 50-199 elever):          Nedstrans barne- og ungdomsskule
■Katagori C (skoler med 200 eller fler elever): Lardal barneskole

1. premie og vinner av gavekort på kr 10 000 fra Norske Vandrerhjem ble
– Odda barneskole

2. premie og vinnere av svømmeutstyr for kr 5 000 fra Klubben  AS  ble
– Røsvik skole
– Sjøholt skule
– Eberg skole

3. premie og vinnere av svømmelitteratur for kr 1300 til bruk i svømmeundervisningen ble
– Svanem skole
– Marlo skule
– Namsos Barneskole
– Disenå skole
– Åsgård skole

VI GRATULERER ALLE VINNERE OG TAKKER FOR FLOTT INNSATS!

Publisert : 5. april 2011

UNGDOMSTRINNET – BLI EN SVØMMER, REDD LIV.

Læreplanens kompetansemål etter 10. trinn er at eleven skal kunne «ymje på magen og ryggen od dukke», samt «forklare og utføre livberging i vatn og livbergande førestehjelp». Derfor bør man på ungdomstrinnet vegktlegge en videre utvikling av svømmeteknikken på magen,

Publisert : 5. april 2011

MELLOMTRINNET – ØVE PÅ ULIKE SVØMMETEKNIKKER

Læreplanens kompetansemål for 7. årstrinn er at eleven skal kunne «utføre grunnleggjande teknikkar i symjing på magen, på ryggen og under vatn», samt «utføre enkel førstehjelp», som for eksempel hjerte- lungredning. Derfor bør man på mellom trinnet vektlegge øving på

Publisert : 4. april 2011

BARNETRINNET – VEIEN TIL SVØMMEDYKTIGHET

Læreplanens kompetansemål etter 4. årstrinn er at elven skal kunne “være trygg i vatn og vere symjedyktig”. Det er viktig å være klar over at denne prosessen er tidkrevende. Skolem må sette av nok tid til at elevene har mulighet