Publisert : 5. april 2011

MELLOMTRINNET – ØVE PÅ ULIKE SVØMMETEKNIKKER

Share

Læreplanens kompetansemål for 7. årstrinn er at eleven skal kunne «utføre grunnleggjande teknikkar i symjing på magen, på ryggen og under vatn», samt «utføre enkel førstehjelp», som for eksempel hjerte- lungredning. Derfor bør man på mellom trinnet vektlegge øving på teknikkene innenfor bryst, crawl, rygg og sidesvømming, med fokus på riktig teknikk over tid, pluss noe liverdning og første hjelp.

I tillegg til testøvelsene fra barnetrinnet er følgende testøvelser fra Støttemateriellet relevante:

Testøvelse 11:
Hopp/stup utei på dypt vann, svøm 50 meter crawl og 50 meter bryst, dykk ned til bunnen og plukk opp en gjenstand. Svøm 540 meter på rygg og 50 meter på siden.

Testøvelse 12 (bør utføres utendørs):
Ha på jakke, skjorte, langbukse og sko. Rull uti på dypt vann. Svøm 10 meter på magen. Stopp, trå vannet, scull og flyr samlet i ett minutt. Svøm deretter 10 m på rygg.

På dette treinnet er daet aktuelt å ta distansemerkene «500 meter», «1000 meter» og det mer sammensatte ferdighetsmerket «Skolesvømmen 500», som inneholder elementer av svømming, livredning og førstehjelp. Se Merkebrosjyre for mer informasjon.